Vintage Oshkosh Overalls size 2 - Use-Ta! Preloved Children's Wear Online

Oshkosh

Vintage Oshkosh Overalls size 2

Regular price $15.00

Classic vintage overalls - perfect for busy boys or girls!

  • Oshkosh 
  • Size 2 (18-24 months) 
  • Very good preloved condition